Zdieľať  

Ako si vybrať stavebný pozemok

Toto sú štyri kľúčové rady, ktoré vám budú nápomocné pri kúpe pozemku.

Lokalita

Správna lokalita by mala byť pre vás pri výbere vysnívaného pozemku alfou a omegou. Na začiatku je najdôležitejšie sa rozhodnúť či chcete bývať v meste alebo na dedine. Podľa toho si vymedzíte okruh preferovaných lokalít. Iste vás to bude ťahať k známym miestam, ktoré dobre poznáte napríklad z prázdnin u babičky. Nebojte sa však navštíviť aj tie obce alebo časti mesta, nad ktorými ste doposiaľ neuvažovali, alebo ste ich ešte nikdy nenavštívili, môžu vás príjemne prekvapiť.

Služby a infraštruktúra

Ak ste si už vymedzili okruh lokalít, následne je nutné preskúmať dosah služieb a vybavenosť lokality. Niektorí hľadajú pokojné prostredie v tichej obci, iní zas lokalitu v bezprostrednej blízkosti služieb. Pre prípad, že budete vo vašej novej kuchyni piecť koláče a minie sa vám mlieko, potrebujete mať po blízku obchod s potravinami. Pokiaľ už máte deti, nezabudnite si zistiť, kde je najbližšia škôlka či škola, prípadne detské ihrisko. Tí z vás, ktorí radi športujú, určite ocenia blízkosť ihriska alebo posilňovne. Väčšina lokalít má v dnešnej dobe vybudované kompletné siete, z opatrnosti ale odporúčame zistiť si dostupnosť sietí priamo na príslušnom úrade alebo u developera. V podmienkach slovenských obcí žiaľ i v dnešnej dobe často absentuje kanalizácia. Chýbajúcu infraštrukúru budujte so svojimi susedmi, ušetríte tak nemalé finančné prostriedky. 

Pozemok

Konkrétny stavebný pozemok je potrebné vyberať predovšetkým v závislosti od veľkosti plochy budúceho rodinného domu. Odporúčame, aby ste už pri hľadaní pozemku mali približnú predstavu či chcete bungalov, alebo poschodový dom. Takisto by ste mali mať predstavu o výmere vysnívaného domu. Poschodový dom zaberie menej miesta, ale jeho výstavba zvyčajne býva finančne náročnejšia. Pomer celkovej výmery zastavanej plochy k celkovej výmere pozemku by nemal byť menší než 1 : 4, čiže ak je zastavaná plocha domu 100 m2, pozemok by mal mať najmenej 400 m2. Dodržaním tohto pomeru dosiahnete, že na pozemku si pohodlne postavíte garáž, bazén a zmestí sa vám naň aj nejaký ten záhon či trávnik.

Koeficient zastavanosti pozemku je spravidla určený v uzemnoplánovacej dokumentácii obce. Nemenej dôležité je zachovať povinné zákonné rozstupy medzi domami. Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 metrov. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 metre. V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 metre, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností. Nezabudnite ani orientáciu pozemku na svetové strany, veď predsa chcete sedávať na slnečnej terase. Vhodnejšie sú preto pozemky, ktoré majú vstup do domu zo severenej alebo východnej strany. 

Právny stav

Právny stav nehnuteľnosti zistíte z katastra nehnuteľností. Obzvlášť pozorní by ste mali byť vtedy, ak je pozemok evidovaný v katastri nehnuteľností ako orná pôda a nachádza sa mimo zastavaného územia obce. Ak nie je zároveň určený v územnom pláne na individuálnu bytovú výstavbu, nejde o stavebný pozemok. V tomto prípade je potrebné najprv dať spracovať územnoplánovaciu dokumentáciu, čo predstavuje nemalé výdavky a časové straty. Osobitnú pozornosť venujte vlastníckym vzťahom prístupovej cesty k pozemku. V ideálnom prípade je cesta obecná. Pri súkromnej ceste si spolu s kúpou pozemku zabezpečte prevod spoluvlastníckeho podielu alebo zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve prechodu.

Ak nie ste v tejto problematike zatiaľ úplne zorientovaní, neváhajte požiadať o pomoc odborníkov. Radi vám pri výbere vhodného pozemku pre váš rodinný dom poradíme.Top